Siteul Executari.com foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Afla mai multe accesand POLITICA COOKIES [X]
FILTRE DE CĂUTARE
CALENDAR LICITAȚII
ANUNȚUL ZILEI
PUBLICITATE
Executarea silita prin poprire
10-Apr-2013 | Sursa:
Alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii, ajutoarele pentru ingrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate in caz de deces, bursele de studii, diurnele, precum si orice alte asemenea indemnizatii cu destinatie speciala, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmarite pentru niciun fel de datorii. Acest caz se refera la situatia in care tertul poprit este angajatorul, care, desi trebuie sa indeplineasca obligatiile specifice infiintarii popririi, trebuie sa aiba in vedere si protejarea persoanelor angajate.

Avocat Rodica GIUVELIC, Cosma si Asociatii

Poprirea este una dintre formele cele mai frecvente de executare silita indirecta. Prin intermediul acestei forme de executare, creditorul urmareste sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale precum drepturile de proprietate intelectuala si cele de proprietate industriala pe care o terta persoana le datoreaza debitorului urmarit sau i le va datora in viitor in baza unor raporturi juridice existente.

Poprirea este reglementata, in pricipal, de art. 780-793 NCPC fiind o procedura rapida si eficienta, folosita atat impotriva personelor fizice cat si impotriva persoanelor juridice.

Infiintarea popririi este precedata de doua raporturi juridice. Primul vizeaza creanta dintre creditorul urmaritor si debitorul urmarit. Cel de-al doilea raport juridic vizeaza creanta dintre debitorul poprit si tertul poprit caracterizata prin aceea ca tertul este dator fata de debitorul urmarit. Astfel, institutia popririi presupune existenta a trei parti implicate: creditorul urmaritor, debitorul urmarit si tertul poprit.

Cum se infiinteaza poprirea

De regula, poprirea se infiinteaza la cererea creditorului de catre executorul judecatoresc al carui birou se afla in circumsctiptia curtii de apel unde isi are domiciliul sau sediul debitorul ori tertul poprit.

Pentru anumite sume, poprirea se infiinteaza din oficiu de catre instanta de fond de indata ce hotararea devinde executorie; este vorba despre sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru copii sau sume datorate cu titlu de despagubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii cand executarea se face asupra salariului sau asupra altor venituri periodice cunoscute realizate de debitor.

O particularitate a popririi este aceea ca se infiinteaza fara ca debitorul urmarit sa fie somat in prealabil cu privire la obligatia de plata pe care o are fata de creditorul urmaritor. Singura conditie prealabila necesara infiintarii popririi este aceea cea referitoare la obtinerea incheierii de incuviintare a executarii silite.

Poprirea se infiinteaza prin emiterea unei adrese catre tertul poprit prin care i se va preciza acestuia titlul executoriu in temeiul caruia s-a infiintat poprirea, comunicandu-i- se totodata si inchierea de incuviintare a executarii silite.

Rolul adresei de infiintare a popririi este acela de a instiinta tertul poprit despre interdictia de a plati debitorului sumele de bani sau bunurile mobile incorporale pe care i le datoreaza ori pe care i le va datora, declarandu-le poprite in masura necesara pentru realizarea obligatiei ce se executa silit.

Dupa emiterea adresei catre tertul poprit, deci ulterior infiintarii popririi, debitorul urmarit va fi instiintat despre masura luata fiindu-i transmise copii de pe adresa de infiintare a popririi si de pe inchierea de incuviintare a executarii silite.

Care este obiectul popririi

Conform dispozitiilor art. 780 NCPC obiectul popririi consta in sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmaribile datorate de tertul poprit debitorului poprit.

Prin sume datorate de tertul poprit trebuie intelese nu numai sumele exigibile in momentul infiintarii popririi, ci si cele care se vor datora in viitor in virtutea raportului juridic preexistent dintre debitorul poprit si tertul poprit. Asadar, atunci cand sunt poprite sumele de bani din conturile bancare pot face obiectul urmaririi si incasarile viitoare cu respectarea limitelor stabilite de dispozitiile legale.

Foarte important este faptul ca sumele de bani sau bunurile mobile incorporale sunt poprite doar in masura necesara realizarii obligatiei ce se executa silit, asadar trebuie sa se respecte limitele creantei urmarite.

De asemenea, pentru a proteja debitorul poprit de eventuale abuzuri, legiuitorul a prevazut limitele in care pot fi poprite veniturile banesti.

Astfel, NCPC stabileste la art. 728 ca salariile si alte venituri periodice realizate din munca, pensiile acordate in cadrul asigurarilor sociale, precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia pot fi urmarite pana la ½ din venitul lunar net pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copil, respectiv pana la 1/3 din venitul lunar net pentru orice alte datorii.

In cazul in care exista mai multe urmariri asupra aceleiasi sume, urmarirea nu poate depasi ½ din venitul lunar net al debitorului indiferent de natura creantelor in afara de cazul in care legea prevede altfel.

O alta masura de protejare a debitorului este aceea conform careia veniturile din munca sau orice alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia, in cazul in care sunt mai mici decat cuantumul salariului minim net pe economie, vor putea fi urmarite numai asupra partii ce depaseste ½ din acest cuantum.

Ajutoarele pentru incapacitate temporara de munca, compensatia acordata salariatilor in caz de desfacere a contractului individual de muna pe baza oricaror dispozitii legale si sumele cuvenite somerilor pot face obiectul popririi doar pentru sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere si despagubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vatamari corporale si doar in limita a jumatate din cuantumul acestora.

Care sunt veniturile ce nu pot fi poprite In cuprinsul alin. (5) al art. 780 NCPC sunt mentionate sumele de bani care nu pot fi supuse executarii silite prin poprire.

Astfel, nu pot fi supuse popririi sumele care sunt destinate unei afectatiuni speciale prevazute de lege si asupra carora debitorul este lipsit de dreptul de dispozitie. Este cazul sumelor al caror rol este stabilit de lege, debitorul fiind lipsit de dreptul de dispozitie cu privire la aceste sume.

Nu pot fi poprite nici sumele reprezentand credite nerambursabile ori finantari primite de la institutii sau organizatii nationale si internationale pentru derularea unor programe ori proiecte. Legiuitorul a prevazut aceasta exceptie tocmai pentru a proteja sumele provenite din diverese programe si proiecte ale Uniunii Europene.

O alta categorie de sume care nu pot fi poprite sunt sumele necesare platii drepturilor salariale, dar nu mai mult de trei luni de la data infiintarii popririi.

De asemenea, nu pot face obiectul popririi alocatiile de stat si indeminizatiile pentru copii, ajutoarele pentru ingrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate in caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum si orice alte asemenea indemnizatii cu destinatie speciala, stabilite potrivit legii, care nu pot fi urmarite pentru niciun fel de datorii. Acest caz se refera la situatia in care tertul poprit este angajatorul, care, desi trebuie sa indeplineasca obligatiile specifice infiintarii popririi, trebuie sa aiba in vedere si protejarea persoanelor angajate.

Cum poate fi contestata infiintarea popririi

Impotriva popririi si a actelor de executare silita doar debitorul poprit poate formula actiune in contestatie la executare in temeiul dispozitiilor art. 711 si urmatoarele din NCPC.

Dispozitiile art. 786 alin. (5) din NCPC restrang dreptul tertului poprit de a ataca masura instituirii popririi printr-o contestatie la executare, stabilind ca apararile sale vor putea fi invocate doar in fata instantei de judecata investita cu o eventuala cerere de validare a popririi. Asada, in cazul formularii contestatiei la executare de catre tertul poprit, aceasta va fi respinsa ca inadmisibila.

facebook printeaza
Autor: Avocat Rodica GIUVELIC