Siteul Executari.com foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Afla mai multe accesand POLITICA COOKIES [X]
FILTRE DE CĂUTARE
CALENDAR LICITAȚII
ANUNȚUL ZILEI
PUBLICITATE
Cum se executa silit imobilele proprietate comuna
25-Mar-2013 | Sursa:
Executarea silita a bunurilor imobile proprietate comuna se realizeaza in conformitate cu dispozitiile Noului Cod de Procedura Civila si reprezinta, practic, actiunea prin care executorul judecatoresc vinde bunurile personale ale debitorului care nu si-a executat de bunavoie obligatiile decurgand dintr-un titlu executoriu.
Cu referire la articolul 817 NCPC, se apreciaza ca dispozitiile acestui text de lege constituie un impediment temporar la executarea imobilului proprietate comuna, constand in interdictia  creditorilor personali ai unui debitor coproprietar de a urmari partea acestuia din proprietatea comuna.
 
In vederea intelegerii textului legal sus mentionat, se impune a fi facute cateva precizari. 
 
Proprietatea comuna, potrivit dispozitiilor art. 631 NCC, presupune ca, in temeiul unui act juridic sau al altui mod de dobandire prevazut de lege, dreptul de proprietate privata, cu toate atributele sale, apartine mai multor titulari.
 
In cadrul coproprietatii, numita si proprietatea pe cote parti, un bun sau o universalitate de bunuri, mobile sau imobile,  apartine mai multor titulari fara ca bunul sa fie fractionat, individualizat. Dreptul de proprietate se fractioneaza doar la nivel abstract, iar nu material, in parti egale, pana la proba contrara,  raportat la numarul de  coproprietari. Titularii dreptului de proprietate comuna cunosc doar intinderea dreptului asupra bunului comun, dar nu cunosc partea materiala din bun care le revine. Numai la incetarea coproprietatii, aceasta cota isi va gasi materializarea intr-o parte determinata, materiala din bun, parte care va reveni in proprietate exclusiva titularului cotei-parti ideale.
 
Pe de alta parte, proprietatea comuna in devalmasie se intalneste atunci cand prin efectul legii, sau in temeiul unui act juridic, dreptul de proprietate apartine concomitent asupra aceluiasi bun sau asupra aceleeasi mase de bunuri mai multor proprietari, fara ca vreunul dintre acestia sa fie titularul unei cote parti determinate din dreptul de proprietate asupra bunului comun. De mentionat  ca aceasta forma a proprietatii este compatibila numai cu proprietatea privata, are ca titulari persoanele fizice, care, prin acordul lor de vointa valabil exprimat, au stabilit ca anumite bunuri pe care le dobandesc impreuna le vor apartine in proprietate devalmasa si este intalnita, de regula, in raporturile de familie, cu privire la bunurile dobandite in timpul casatoriei.
 
Trebuie mentionat ca proprietatea comuna obisnuita are o existenta limitata in timp, deci un  caracter temporar, deoarece oricare dintre proprietari poate cere iesirea din coproprietate prin partaj. Incetarea coproprietatii prin partaj poate fi ceruta oricand, acest drept fiind imprescriptibil deci nu inceteaza prin nefolosirea lui intr-un anumit termen.
 
In ceea ce priveste urmarirea silita a bunurilor imobile, pe parcursul desfasurarii acestei proceduri  se pot ivi o serie de incidente de natura a amana temporar derularea acestei faze a procesului civil.
 
Astfel, potrivit art. 817 NCPC, creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevalmas nu vor putea să urmareasca partea acestuia din imobilele aflate in proprietate comuna, ci vor trebui sa ceara mai intai partajul acestora. La cererea creditorului, actiunea in imparteala poate fi notata in cartea funciara
 
Concret, in eventualitatea in care bunul imobil urmarit se afla  in coproprietate sau devalmasie, iar cota parte a debitorului nu este aratata sub forma unei fractii in cartea funciara a imobilului, creditorii nu pot solicita valorificarea cotei parti din imobil, deci le este interzis sa urmareasca partea detinuta de debitor, tocmai pentru ca aceasta cota parte nu este identificata, cunoscuta.
 
Datorita regimului proprietatii comune, creditorii unuia dintre coproprietari pot urmari silit cota-parte ideala din bun apartinand debitorului lor doar dupa partajarea bunurilor imobile comune
 
In acest caz, creditorii sunt nevoiti sa solicite partajarea bunurilor imobile comune, aceasta cerere urmand a fi inscrisa in cartea funciara.
 
Impartirea bunurilor poate fi solutionata, la cererea partii interesate pe cale principala conform regulilor de drept comun sau , potrivit dispozitiilor art. 711 alin. 4 NCPC, in cadrul judecarii contestatiei la executare.
 
Cererea de partaj se va introduce la judecatoria in a carei circumscriptie este situat imobilul,  conform dispozitiilor  art. 94 pct.1 lit. i NCPC. In cazul in care acesta se afla in circumscriptiile mai multor instante, cererea se va introduce la instanta domiciliului sau resedintei paratului,  daca se afla in circumscriptia vreuneia sau, in caz contrar,  la oricare din ele.
 
Deci, creditorii personali ai debitorului vor dobandi calitatea de titulari ai unei actiuni in partaj cu privire la bunul detinut in comun, exercitand astfel un drept propriu. Acestia trebuie sa solicite introducerea tuturor coproprietarilor în proces pentru ca hotararea sa le fie opozabila.
 
Creditorii personali ai unui coproprietar vor putea, de asemenea, sa intervina, pe cheltuiala lor, in partajul cerut de coproprietari ori de un alt creditor. 
 
Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile partajate se naste de la data stabilita prin actul de partaj, dar nu mai devreme de data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti si de la inscrierea in cartea funciara.
 
In continuare, alineatul 2 al art. 817 NCPC prevede doua ipoteze in care se pot afla creditorii: prima teza vizeaza situatia in care judecarea cererii de partaj are loc in cadrul procedurii de executare silita deja inceputa. In acest stadiu, executarea este suspendata ope legis cu mentiunea ca toate actele de executare deja efectuate sunt considerate  valabile.
 
Potrivit celei de-a doua teze a alin. 2, daca executarea silita nu a fost initiata, cererea de partaj formulata de creditori va avea drept efect  suspendarea termenului de prescriptie pentru a cere executarea silita a bunurilor debitorului coproprietar sau codevalmas.
 
In ipoteza prevazuta de alin. 3, respectiv, atunci cand cota parte a debitorului urmarit reiese in mod indubitabil si este inscrisa in cartea funciara, creditorul nu mai este obligat sa ceara partajarea bunului imobil. 
 
In aceasta situatie, creditorii pot opta fie pentru o cerere de partajare, fie sa execute silit cota parte detinuta de debitor, in conditiile art. 822 NCPC.
 
Dispozitiile articolului 822 NCPC permite coproprietarilor imobilului urmarit pentru o parte indiviza sa-si exercite dreptul de a cere scoaterea la vanzare a intregului imobil aflat in indiviziune. 
 
Aceasta cerere se poate introduce la instanta competenta dupa incuviintarea executarii silite, in termen de 5 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a urmaririi in copie certificata tuturor coproprietarilor sau daca incheierea nu le este comunicata, in 5 zile de la data comunicarii incheierii de admitere a notarii  acesteia in cartea funciara.
 
Executorul are obligatia sa solicite inscrierea in cartea funciara a imobilului a declansarii procedurii executionale cu privire la imobilul urmarit.
 
Potrivit textului de lege, cererea de vanzare a imobilului trebuie semnata de catre toti coproprietarii si va trebui depusa la instanta personal sau prin mandatar, sau daca este legalizata de notar sau certificata de avocat, transmisa prin posta.
 
Executorul, primind cererea, va dispune scoaterea la vanzare a intregului imobil, prin incheiere, data fara citarea partilor, care se va comunica creditorului urmaritor, aceasta putand fi atacata numai prin contestatia la executare.
 
In concluzie, consideram ca dispozitiile legale mentionate exprima principiul general care sta la baza procedurii executarii silite conform caruia numai bunurile personale, mobile sau imobile,  ale debitorului urmarit pot face obiectul executarii silite si numai in masura necesara realizarii drepturilor creditorilor.
facebook printeaza
Autor: Dana Pana